Vinkkejä yrityksen yhteistyöverkoston kasvattamiseen

Nykyisessä yhteiskunnassa yrityksen tärkeä voimavara ja pääoma ovat sen yhteistyökumppanit ja verkostot. Verkostojen merkitystä korostetaan niin freelancereille kuin isommille yrityksille. Verkostoja voivat olla niin toiset yritykset kuin henkilötkin. Riippumatta verkostojen tyypistä, on niistä valtavasti hyötyä yritysmaailmassa. Seuraavaksi kerrotaan, mitä nämä hyödyt ovat ja kuinka voin itse kasvattaa verkostojani.

Asiakashankinnan helpottuminen

Mikä olisikaan yritykselle sen parempaa kuin itsestään tapahtuva asiakashankinta ja ilmainen markkinointi? Tilitoimisto WinWin Oy uskoo, että hyvien verkostojen avulla tämä on mahdollista! Kuvittele tilanne, jossa asiakas on vailla palvelua tai tuotetta, jota yrityksesi ei tarjoa, mutta yhteistyökumppanisi tarjoaa. Verkostojen, ja itsesi, kannalta paras ratkaisu on ohjata asiakas yhteistyökumppanisi luokse. Näin pidät asiakkaasi tyytyväisenä, verkostosi kunnossa ja voit olla varma, että yhteistyökumppanisi ohjaa sinun palvelua tarvitsevat asiakkaat luoksesi.

Avun saamisen helpottuminen

Tarvitsetko yrityksessäsi itse jotain tuotetta tai palvelua? Verkostot ovat oiva apu myös tähän. Kattavan yhteistyöverkoston avulla erilaisten palveluiden löytäminen helpottuu – ja voi olla myös edullisempaa. Varsinkin jos tarvitset yrityksessäsi säännöllisesti jotakin palvelua, ja tiedät, että vastaavaa palvelua tarjoava yritys voisi hyötyä sinun tuotteestasi, on molempien yritysten kannalta viisasta verkostoitua. Ehkäpä voitte tarjota palvelujanne toisillenne edullisemmin ja samalla saada uusia asiakkaita yhteistyökumppaniltanne.

Hyvien palveluiden suosittelu

Tämä kohta liittyy vahvasti kahteen edellä esitettyyn. Hyvien ja luotettavien palveluiden etsimiseen voi mennä paljon aikaa ja tämänkin ajan voi säästää kysymällä palvelusuosituksia yhteistyöverkostostasi. Vaikkei tarvitsemasi palvelu löytyisi suoraan yhteistyöverkostostasi, voi se löytyä yhteistyökumppaneidesi omista verkostoista. Ajansäästön lisäksi voit saada myös itse uuden yhteistyökumppanin. Paneudutaanpa seuraavaksi siihen kuinka näitä verkostoja voi itse kasvattaa.

Yrittäjätapahtumat

Mikään ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista yrittäjien välillä. Sen takia erilaiset yrittäjätapahtumat ovat loistava paikka verkostoitumiseen. Suomessa järjestetään vuosittain useita seminaareja, koulutuksia, get together –tapahtumia, joissa voi tavata tuhansia muita yrittäjiä. Näistä erimerkkeinä Slush ja Nordic Business Forum. Yrittäjätapahtumista on myös mahdollisuus löytää hyödynnettävää tietoa siitä, kuinka omaa yritystä tulisi kehittää. Edellisten lisäksi yrittäjätapahtumissa on usein paikalla myös sijoittajia ja ns. bisnesenkeleitä, joilta on mahdollisuus saada rahoitusta ideavaiheessa olevalle yritykselle.

Yrittäjätapahtumat

Messut

Messut ovat hieman yleisiä yrittäjätapahtumia kohdennetumpia. Jos haluat tietää alasi uusimmista teknologisista innovaatioista ja tavata muita alasi toimijoita, on messut loistava verkostoitumistapahtuma sinulle. Messut ovat myös markkinoinnin kannalta loistavia tapahtumia. Usein yrittäjien lisäksi messuilla kiertää potentiaalisia asiakkaita sekä muita sidosryhmiä, jolloin yrityksesi saa näkyvyyttä ja uusia asiakaskontakteja. Suomessa järjestetään säännöllisesti kymmeniä messuja niin teollisuuden kuin urheilun sekä taiteiden aloilta.

Sosiaalisen median ryhmät

Vaikka kasvokkainen vuorovaikutus on tärkeää, ei internetiä ja sosiaalista mediaa tule unohtaa tehokasta verkostoitumista mietittäessä. Somen merkitys on viime vuosina korostunut niin paljon, että isommissa yrityksissä palkataan sosiaalisen median ammattilaisia vastaamaan yrityksen julkisivusta. Sosiaalinen media soveltuukin niin yrityksen sisäiseen, yrityksen ja asiakkaiden väliseen sekä yritysten väliseen kommunikointiin. Sosiaalinen media tarjoaa myös lukusia mahdollisuuksia markkinointiin ja asiakashankintaan. Yrittäjälle haasteeksi voi muodostua oikean sosiaalisen median kanavan valinta, mutta siihen kannattaa nähdä hieman vaivaa. Yrityksen someilmeeseen panostaminen maksaa itsensä varmasti takaisin uusien asiakkaiden ja kasvaneen myynnin muodossa. Seuraa siis eri sosiaalisen median kanavia ja pohdi, mikä olisi yrityksellesi sopivin vaihtoehto.

Tuttavat ja lähipiiri

Tehokas verkostoituja ei unohda yritystään myöskään vapaa-ajalla. Uuseja kontakteja voi luontevasti solmia sekä omien tuttavien että tuttavien tuttavien kautta. Älä siis pelkää tuoda yritystäsi esille esimerkiksi ravintolassa tai illanvietossa. Aina on oikea aika verkostoitua!

Navigation